Aanvang en einde van de lestijden

 

De schooldag begint voor alle kinderen om 8u45 en eindigt om 15u30.
Op woensdag eindigt de lesdag om 12u05.

Schooldag kleuterschool
8u45-9u15: gezamenlijke activiteiten: ontvangst, kalenders, waarnemingen, taalactiviteit, start thema
9u15-10u35: gedifferentieerde activiteiten + fruitmoment
10u35-10u50: speeltijd
10u50-12u10: gedifferentieerde activiteiten
12u10-12u30: boterhammen of warme maaltijd
12u30-13u20: speeltijd of slaapklas
13u30-14u25: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructiespelen, nabootsingsspelen
14u25-14u40: speeltijd + koekmoment
14u40-15u30: gezamenlijke activiteiten: muziek, taalactiviteit en afronden van de dag.

 

schooldag lagere school
8u45-9u40: LESUUR 1
9u40-10u30: LESUUR 2
10u30-10u50: speeltijd
10u50-11u40: LESUUR 3
11u40-12u30: LESUUR 4
12u30-13u00: boterhammen of warme maaltijd
13u00-13u35: speeltijd
13u35-14u25: LESUUR 5
14u25-14u40: speeltijd
14u40-15u30: LESUUR 6