top of page

Gelijke kansen:

 

Elke leerling van deze school heeft recht op gelijke kansen.

Kinderen die door omstandigheden een achterstand oplopen, hebben recht op extra aandacht en meer begaafde jongeren hebben recht op een uitzonderlijke
aanpak die hun talenten voldoende stimuleert.

 

Om dit te bewaken heeft het Groene Dal een uitgebreid zorgteam.

De zorgcoördinatoren gaan op vaste tijdstippen in overleg met de leerkrachten om de vorderingen van alle leerlingen op te volgen. We denken hierbij niet enkel aan de cognitieve vaardigheden van de leerlingen, maar ook aan hun socio-emotioneel welzijn.

 

Wanneer een leerling baat zou hebben bij een uitgebreidere zorg, wordt dit steeds in samenspraak met de ouders opgestart. Om dit te kunnen waarmaken worden de klasleerkrachten ondersteund door zorgleerkrachten en kunnen we als school ook steeds beroep doen op de kennis van onze CLB-medewerkers.

Iedere vorm van ondersteuning wordt op onze school klasintern aangeboden.

Kinderen krijgen in hun eigen klasgroep en door hun eigen leerkracht de ondersteuning die ze nodig hebben.

Verder staan we steeds open voor samenwerking met externe hulpverleners zoals: logopedisten, kinesisten, ondersteuners, buurtwerkers, ...

 

Zoals voor leerkrachten, staan de zorgcoördinatoren eveneens steeds open voor vragen van leerlingen en/of ouders. Alles is voor iedereen bespreekbaar.  We zoeken graag met u naar een gepaste oplossing!

 

bottom of page