Hoeilaart, 2 juli 2019

 

Mevrouw, Mijnheer,

Beste ouders,

 

Om thuis ook de nodige planning te kunnen maken, krijgt u hier een overzicht van de pedagogische studiedagen, facultatieve vrije dagen, de infoavonden, vakanties, … en andere data die voor u van belang kunnen zijn en waarvan wij nu reeds op de hoogte zijn.  Sommige data zijn nog onder voorbehoud opgenomen in deze lijst (die krijgen de vermelding OVB).

 

U zal van deze kalender steeds een update krijgen indien er nieuwe gegevens en data beschikbaar zijn.
 

Iedere school in Vlaanderen moet per schooljaar 3 halve dagen “Pedagogische studiedag” inrichten om de leerkrachten de kans te geven zich bij te scholen of om in team aan een aantal organisatorische of pedagogische onderwerpen te werken.  Op deze pedagogische studiedagen is de school gesloten.


Daarnaast bepaalt de school zelf nog 2 facultatieve verlofdagen (vandaar ook het woord “facultatieve”).  Op die dagen is de school gesloten, het personeel en de kinderen hebben dan een verlofdag.

 

Overzicht van de wettelijke verlofperiodes (-dagen):

 

 • Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019

 • Wapenstilstand: 11 november 2019

 • Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020

 • Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020

 • Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)

 • Dag van de Arbeid: 1 mei 2020

 • Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020

 • Pinkstermaandag: 1 juni 2020

 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020

Pedagogische Studiedagen (school is gesloten):

 

 • Woensdag 27 november 2019

 • Woensdag 25 maart 2020

 • Woensdag 20 mei 2020

 

Facultatieve verlofdagen (school is gesloten):
 

 • Maandag 16 september 2019 (Jaarmarkt Druivenfestival)

 • Maandag 3 februari 2020

 

September

 • Ma 2/9: start nieuw schooljaar

 • Do 5/9: info-avond voor de ouders van kinderen in de lagere school. Iedere klastitularis ontvangt de ouders in zijn/haar klas om uitleg te geven over de werking en de inhoud van het komende schooljaar.  Aansluitend infoavond GWP voor de ouders van leerlingen in het 5de leerjaar.

 • Do. 5/9: uilendemonstratie voor het derde leerjaar op school.

 • Ma 9/9 t.e.m. vr 13/9: GWP 5de leerjaar (zeeklassen)

 • Do 12/9: info-avond voor de ouders van kinderen in de kleuterschool. Iedere klastitularis ontvangt de ouders in zijn/haar klas om uitleg te geven over de werking en de inhoud van het komende schooljaar.

 • Ma 16/9:  eerste facultatieve vrije dag: Druivenfestival. De school is gesloten, er is geen opvang.

 

Oktober

 • Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019

 • Di 8/10: CLB-consult zesde leerjaar (op school)

 • Do 11/10: CLB-consult zesde leerjaar (op school)

 • Di 15/10: CLB-consult zesde leerjaar (op school)

 • Vr 18/10 en za 19/10: Revue van de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar: In F. Sohiecentrum

 • Do 24/10: eerste rapport + individueel oudercontact lagere school

 • Do 24/10: CLB-consult zesde leerjaar (op school)

November

 • Ma 04/11: ‘Technopolis on tour’ voor de kleuters.

 • Di 05/11: ‘Technopolis on tour’ voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 4de leerjaar.

 • Do 07/11: ‘Technopolis on tour’ voor de leerlingen van het 3de, 5de en 6de leerjaar.

 • Do 07/11: CLB-consult vierde leerjaar (op school)

 • Vr 8/11: CLB-consult vierde leerjaar (op school)

 • ma 11/11: Wapenstilstand, de school is gesloten

 • Vr 15/11: boekenbeurs op school van 15u45 tot 18u.

 • Vr 15/11: de leerlingen van het 6de leerjaar gaan naar de musical ’40-’45.

 • Do 21/11: Vaccinaties voor de leerlingen van het eerste en het vijfde leerjaar (voormiddag, op school)

 • Di 26/11: Individueel oudercontact kleuters (dag 1)

 • Woe 27/11: Pedagogische Studiedag: Geen school voor de leerlingen, geen opvang.

 • Do 28/11: Individueel oudercontact kleuters (dag 2)

December

 • Di 3/12: CLB-consult eerste leerjaar (op school)

 • Di 10/12: CLB-consult eerste leerjaar (op school)

 • Di 17/12: CLB-consult eerste leerjaar (op school)

 • Vr 20/12: Tweede rapport voor de lagere school

 • Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Januari

 • Woe. 15/01: schoolvoorstelling Dikkie Dik voor de eerste kleuterklas.

 • Di. 21/01: schoolvoorstelling ‘Vliegen dat wil ik ook’ voor de 2de en 3de kleuterklas.

 • Do. 23/01: schoolvoorselling ‘De Knetterkwabmachine’ voor de leerlingen van 1L en 2L.

 • Do. 30/01: schoolvoorstelling ‘Duett Complett’ voor de tweede graad.

 • Vr. 31/01: schoolvoorstelling ‘Duett Complett’ voor de leerlingen van 5L en  6L.

Februari

 • Vr 14/2: Derde rapport voor de lagere school

 • Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020

 • Ma 3/2: Tweede facultatieve vrije dag. De school is gesloten, er is geen opvang.

Maart

 • Zo 15/3: Feest van de Vrijzinnige Jeugd

 • Woe 25/3: Pedagogische Studiedag: Geen school voor de leerlingen, geen opvang.

 • Vr 27/3: Pasta-Polonaise

 

April

 • Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020

 • Zo 26/4: Plechtige communie (11u)

 

Mei

 • Vr 1/5: Dag van de Arbeid, de school is gesloten

 • Di 5/5: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

 • Do 7/5: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

 • Vr 8/5: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

 • Di 12/5: inhaalvaccinatiemoment (op school)

 • Do 15/5: Vierde rapport voor de lagere school

 • Di 19/5: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

 • Woe 20/5: Pedagogische Studiedag: Geen school voor de leerlingen, geen opvang.

 • Do 21/5: Eerste communie (11u)

 • Do 21/5 en  vr 22/5: Hemelvaart, de school is gesloten

 • Di 26/5: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

 • Do 28/5: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

Juni

 • Ma 1/6: Pinkstermaandag, de school is gesloten

 • Di 2/6 t.e.m. vr 5/6: GWP 6de leerjaar.

 • Di 2/6: Individueel oudercontact voor de kleuterschool (dag 1)

 • Do 4/6: Individueel oudercontact voor de kleuterschool (dag 2)

 • Do 4/6: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

 • Vr 5/6: CLB-consult eerste kleuterklas (op school)

 • Zo 21/6: Schoolfeest

 • Ma 22/6: het tweede leerjaar doet een bijenworkshop in het Vinne in Zoutleeuw.

 • Do 25/6: 5de rapport voor de lagere school  en individueel oudercontact lagere school.

 • Do 25/6: vanaf 19u30: afscheidsreceptie voor de ouders en leerlingen van het 6de leerjaar

 • Vr 26/6: inhaalvaccinatiemoment (op CLB-kantoor in Vilvoorde)

 • Di 30/6: laatste schooldag tot 12u05: beperkte opvang wordt voorzien