Kangoeroeklas
 

We bieden een extra uitdaging aan kinderen die op veel vlakken hoog scoren zonder al te veel inspanning. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een contractmap met uitdagende opdrachten.
Pas na het succesvol afronden van hun klasopdrachten kunnen deze leerlingen hier zelfstandig aan werken. Zij worden opgevolgd door de kangoeroejuf: één keer per week en op een vast tijdstip plant de kangoeroejuf een contactuur. Op dat moment wordt het werk geëvalueerd, kunnen kangoeroes vragen stellen en krijgen ze nieuwe uitdagingen.

 

De leerlingen die in aanmerking komen voor de kangoeroe-opdrachten worden door de klastitularis bepaald. Komt uw zoon of dochter in aanmerking, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en beslissen u en uw kind of hij/zij hieraan deelneemt.