top of page
  • Foto van schrijverbshodir

Nieuwbouwwerken vorderen goed!


Het was een tijdje geleden dat er nog nieuws over de nieuwbouw gedeeld werd. Dat betekent zeker niet dat de werken stil gelegen hebben, integendeel. De planning wordt strikt gevolgd en tot nu toe (hout vasthouden) liggen we mooi op schema.

Vorige week werd alle bouwafval, dat hiervoor geschikt is (beton, baksteen) gerecycleerd door een zware machine die de grote brokken terugbracht tot een meer handelbare grootte.

Dit materiaal werd als ondergrond voor de betonplaat gebruikt (als een soort steenslag).

Deze week kon men dan starten met het aanbrengen van 144 betonnen steunpalen op strategische plaatsen.

Deze steunpalen zullen het gebouw een stevige basis geven. Hiervoor werd een zware machine gebruikt, die de palen tot op een diepte van 8,5 meter kon aanbrengen. Men werkte hiervoor met het principe van "grondverdringende" grondboren.

De boren brengen dus geen grond naar boven (die dan toch weer zou moeten afgevoerd worden). Men koos bewust voor deze methode om geen trillingen te veroorzaken. Dit zou wel het geval geweest zijn indien men de steunpalen de grond zou "rammen".

Op deze manier is de hinder voor de schoolgebruikers zeer beperkt gebleven.

Aan de veiligheid werd natuurlijk ook gedacht.

De machine kon op heel wat aandacht van de kinderen rekenen. Men zorgde er wel voor dat de palen die het dichtst bij de speelplaats moesten aangebracht worden, tussen speeltijden in geboord werden.

Carlos, de machinist, maakte van die aandacht ook gebruik om na het plaatsen van de eerste paal uitleg te geven aan de kinderen die op de speelplaats waren. Soms gaf hij bij het starten van een nieuwe boring met zijn waarschuwingshoorn (denk daarbij aan het geluid van een schip) een sein, waarop sommige kinderen spontaan een "Mexican wave" op gang brachten.

Intussen weten we ook al dat er 144 palen moesten geplaatst worden, dat iedere schacht minimum 8,5 meter diep is, dat er telkens minstens 1,2 kubieke meter beton moet worden ingespoten... In totaal dus een slordige 10 betonmixers met telkens 18 kubieke meter werden er deze week opgesoupeerd. Die moet stevig zijn, het kan niet anders!

Eveneens deze week werden de grondwerken voor de nieuwe refter, keuken en sporthal van de kleuterschool afgerond (het diepe gat aan de tijdelijke ingang) en werden er een 140-tal bekistingen klaargemaakt voor de volgende fase. Deze bekistingsbakken worden rondom de betonpalen ingegraven en met betonijzer + beton met elkaar "versmolten". Op de aldus ontstane sokkels wordt (na een bepaalde droogtijd) de uiteindelijke vloerplaat gegoten.

Eens dat gebeurd is, kan de eerste steen gelegd worden!

De sportzaal, keuken en refter worden op een traditionele vloerplaat gebouwd. De taak van de zware machine zit er dus vanaf maandag op. Het zal meteen een heel pak stiller worden...

Binnen 7 dagen (de droogtijd van het beton), wordt de grote torenkraan opgebouwd op de speciaal daarvoor gegoten betonplaat. De torenkraan is vrij hoog, omdat ze de volledige bouwzone moet kunnen bedienen.

Deze ultramoderne kraan is uitgerust met een begrenzingssysteem, zodat er geen lasten kunnen verplaatst worden boven de beveiligde (rood op de foto) zones zoals bvb. klassen en speelplaatsen.

Ook het volgende is meldenswaardig:

De school doet (samen met de aannemer) al het mogelijke om deze bouwsituatie zo draaglijk mogelijk en volkomen veilig te laten verlopen, zowel in als rondom de school.

Getuige daarvan zijn de vele extra toezichten overdag op de speelplaats en 's ochtends en 's avonds aan de zebrapaden. Bovendien zijn er 3 mama's bereid gevonden om ons daarin bij te staan... Overigens: alle leerkrachten hebben voorbije woensdag de opleiding tot "gemachtigd opzichter" gevolgd om iedereen nog beter van dienst te zijn!

Tot slot nog dit: de werfleider doet het onmogelijke om te vermijden dat vrachtwagens af en aan rijden tijdens het begin- en einde van de schooldag. Jammer genoeg is dat niet bij alle fases mogelijk... Beton bvb. moet in een constante stroom aangevoerd kunnen worden en het is onmogelijk om het opgestart proces "even" stil te leggen. U hebt ongetwijfeld ook gemerkt dat het op die momenten ook voor ons alle hens aan dek is en dat er extra toezicht of ondersteuning op straat voorzien wordt om alles veilig te laten verlopen. Alles voor de kinderen (en ouders). Ook dit verdient eens vermeld te worden: bedankt collega's en vrijwilligers!

Kijk hier voor meer foto's.


88 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page