top of page

Zorgcoördinatoren

 

De zorgcoördinator – kortweg “zoco” – coördineert de hele zorgwerking op school.

De zorgcoördinator is er voor iedereen die met de school in contact komt.

Ouders, kinderen, leerkrachten, externen, … kunnen steeds met vragen of problemen bij ons terecht.  De zorgcoördinator bouwt overlegmomenten in om met de klasleerkrachten de evolutie van iedere leerling te bespreken en op te volgen.

Verder werkt de zorgcoördinator aan projecten op schoolniveau (vb. uitwerken van een huiswerkbeleid, pedagogische aanpak van een lesonderdeel, …).


De zoco heeft ook contact met de mensen van het CLB, ondersteuners en logopedisten, …. en werkt nauw samen met de directie en de ouders.

 

Indien we merken dat we uw kind kunnen helpen met een persoonlijke en specifieke zorgactie (vb : intensief inoefenen van bepaalde leerstof, een wekelijks gesprek over een bepaalde ingrijpende gebeurtenis,…) gebeurt dit steeds in overleg met u!

 

 

 

 

 

 

Dana Decock, kleuter                              Lotte Dehaes, 1e en 2e leerjaar.   
zocokleuter@hetgroenedal.be                 zocoeerstegraad@hetgroenedal.be

 

 

 

 

 

 

Inneke Bellemans, 3e en 4e leerjaar        Els Abeloos, 5e en 6e leerjaar.

zocotweedegraad@hetgroenedal.be       zocoderdegraad@hetgroenedal.be

Ondersteuners

 

De ondersteuners (SES-leerkrachten) werken op de klasvloer:

  • zij werken een aantal uur per week mee in alle klassen: er kan dan in kleinere groepjes gewerkt worden om zo ieder kind beter en sneller te helpen, of er kunnen op deze manier nieuwe werkvormen gehanteerd worden (bv: instructietafel, duo- of groepswerk, contractwerk, …) om beter te differentiëren.

  • zij begeleiden de leerlingen individueel of in groepjes in functie van de noden.

  • De ondersteuners werken met alle leerlingen, zodat er voor de kinderen geen zichtbaar onderscheid is.

  • zij volgen samen met de klasleerkrachten de evolutie van ieder kind op.

 

Bij de kleuters:

 

 

 

 

 

 


juf Iris                                 juf Arianne

            

In de lagere school:

 

 

 

 

 

 

 meester Johan                 juf Wendy              

arianne_edited.jpg
bottom of page