top of page

LEERLINGENBEGELEIDING

ZORGVISIE

Onze school ligt in het hart van de Druivenstreek aan de rand van Brussel.  We verwelkomen onze kinderen en spelen graag in op hun diversiteit in taal en culturele achtergrond.  We willen immers een warme school zijn waar elk kind zichzelf kan zijn, zich goed voelt en alle kansen krijgt.  De meeste leerlingen hebben een andere thuistaal dan het Nederlands.  Ze komen vaak uit de buurt of uit de rand omdat dit hoofdzakelijk gerelateerd is aan het woon-werk traject van de ouders.   Vanuit onze zorg willen we groei bij elk kind teweeg brengen door samen te werken aan differentiatie en welzijn. Onze acties zijn steeds weloverwogen, besproken en gepland vanuit het zorgcontinuüm.  Onze zorgvisie is gebaseerd op de 4 begeleidingsdomeinen van leerlingenbegeleiding.

 

Domein 1: Onderwijsloopbaan

Om de schoolloopbaan van onze leerlingen in kaart te brengen en een divers aanbod aan te bieden werd  een leerlijn uitgewerkt. Deze leerlijn is gelinkt aan de 8 belangstellingsdomeinen van het secundair onderwijs. Hierin begeleiden we onze leerlingen om inzicht te krijgen in hun vaardigheden en interesses.

Domein 2: Leren en studeren

Op school zetten we in op het aanbieden van verschillende studievaardigheden (mindmappen, schematiseren, structureren,…). We zetten proactief in op onze leerlingenkenmerken door interactief voorlezen, schrijfdans, huiswerkstudie en huiswerkbegeleiding. Ook bij de aankoop van methodes is dit een belangrijk criterium.  Ouders zien we als belangrijke partners en betrekken we steeds bij het leertraject van hun kind.

Domein 3: Psychisch en sociaal functioneren

Binnen dit 3de domein willen we ons richten op het ontwikkelen van talenten.  Verder staan sociale vaardigheden hoog op onze agenda en zetten we elke maand eentje in de kijker.  Ze kunnen steeds terecht bij hun klastitularis of de zorgcoördinator voor een luisterend oor. Vanuit onze schoolvisie hechten we belang aan mentale gezondheid van onze leerlingen.  Met verschillende acties zoals kringgesprekken, gevoelskaarten, emoplekken en een time-out ruimte willen we ervoor zorgen dat elk kind zich goed voelt.

Domein 4: Preventieve gezondheidszorg

Bij dit laatste domein is het CLB de belangrijkste partner, de afspraken liggen vast in de afsprakennota. Hiernaast promoten we als school een gezonde levensstijl door in te zetten op gezonde tussendoortjes, beweging en water drinken.

hh.jpg
bottom of page