Zorg op school: wat is dat?

 

Onze school plaatst de eigenheid van elk kind centraal.
Ook ons zorgbeleid bouwt hierop verder.

 

Het zorgbeleid zorgt er voor dat elk kind de meest optimale kansen krijgt om actief deel te nemen aan het onderwijs en de eindtermen te behalen, ook de meest kwetsbare leerlingen.

Dit gebeurt dankzij zorgtaken op schoolniveau, via ondersteuning van de leerkrachten en dankzij het begeleiden van leerlingen. Deze zorgtaken worden niet door één persoon uitgevoerd, maar door het volledige schoolteam. En ter ondersteuning en coördinatie van deze zorgacties, hebben wij een volwaardig zorgteam in Het Groene Dal.

 

Onze zorg richt zich tot alle kinderen en medewerkers in onze school, dus niet alleen tot de kinderen die om welke reden dan ook, extra aandacht vragen.

Wij bieden zorg zowel rond zaken die de volledige school aanbelangen, als aan kinderen op individuele basis.

 

Ons zorgteam is er voor iedereen die met de school in contact komt. Ouders, kinderen, leerkrachten, externen, … kunnen steeds met vragen of problemen bij ons terecht.