top of page

Huiswerkbegeleiding
 

Leerlingen van het 5de en 6de die moeite hebben om zelfstandig hun huistaken en lessen te verwerken of waarbij de ouders hen hierbij niet kunnen ondersteunen, worden op dinsdag en donderdag van 15u45 tot 16u30 begeleid om dit zelfstandig aan te pakken.

De zorgcoördinatoren of ondersteuners leren de leerlingen hun agenda te lezen, hun taken systematisch af  te werken en lessen te plannen. De zoco of ondersteuner overhoort de leerlingen of leert hen zichzelf te overhoren.

Leerstof die onvoldoende gekend is, wordt in de mate van het mogelijke herhaald, samen met de leerlingen.

 

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden bepaald in overleg met klasleerkracht, zoco en ouder.

bottom of page