top of page

Iedereen VIP

Of een kind nu minderbegaafd of juist superbegaafd is, in het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is elke leerling een “very important person”.

Het
Pedagogisch Project van ons net beschouwt elk kind immers als een uniek individu dat de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Iedereen heeft recht op gelijke kansen.
Kinderen die door omstandigheden een achterstand oplopen, hebben recht op extra aandacht en uitzonderlijk begaafde jongeren hebben recht op een uitzonderlijke aanpak die hun talenten voldoende stimuleert.


Alle scholen en alle studierichtingen van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staan al sedert het ontstaan ervan open voor zowel jongens als meisjes. Ook op dit vlak heeft het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap baanbrekend werk verricht.

Onze leerkrachten hebben de opdracht om van elke leerling de individuele gaven te ontdekken en bij te dragen tot de ontwikkeling ervan.

Zo leren kinderen en jongeren hun eigen mogelijkheden kennen en verwerven ze het nodige zelfvertrouwen.

bottom of page