Pedagogisch Project
 

Onze basisschool “Het Groene Dal” maakt deel uit van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Dat onderscheidt zich van de andere onderwijsnetten doordat het zich uitdrukkelijk profileert. Het verstrekken van neutraal onderwijs in een pluralistische omgeving vormt dan ook het meest fundamentele uitgangspunt van het Pedagogisch Project van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Dat kan beschouwd worden als de grondwet van ons onderwijs, een grondwet die in al de instellingen van ons net gerespecteerd wordt en die ons net haar uniek karakter geeft.