top of page

PEDAGOGISCH PROJECT

Onze basisschool “Het Groene Dal” maakt deel uit van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Dat onderscheidt zich van de andere onderwijsnetten doordat het zich uitdrukkelijk profileert met een pedagogisch project: "samen leren samen leven".

 

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het PPGO! biedt daarmee niet alleen een basis voor kwaliteitsvol onderwijs en opvang, maar het is ook een ruimer maatschappelijk project omdat het door een brede vorming van de gehele persoonlijkheid bijdraagt aan het samenleven. 

bottom of page