top of page

Het leescontract

 

Om het lezen te bevorderen wordt in elk leerjaar thuis gelezen. 
 

Wanneer de kinderen thuis lezen kunnen ze vrij inplannen, naar gelang hun agenda en activiteiten. We kiezen wel voor een opbouw in tijd:
 

  • 1ste en 2de leerjaar: 3 x 10 min per week

  • 3de en 4de leerjaar: 5 x 10 min per week
     

We verwachten dat de leerlingen thuis luidop lezen, voor een ouder, grootouder, broer of zus, …
 

De leerlingen noteren iedere keer in hun leescontract wat ze gelezen hebben (titel + soort tekst).
Via icoontjes geven ze aan of ze de tekst leuk vonden of niet en of ze vlot gelezen hebben of niet.

bottom of page