top of page
HUISWERKBELEID

Onze school heeft naar aanleiding van een leerlingenbevraging en een ouder-enquête nagedacht over haar beleid rond huiswerk.
 

Wij denken dat huiswerk nuttig en aanvullend kan zijn en een belangrijke tool is om onze kinderen geleidelijk aan te leren plannen, mits er doelmatig en zinnig mee wordt omgegaan.
 

Daarom hebben we een aantal richtlijnen uitgewerkt waarmee de volledige school aan de slag gaat.

bottom of page