top of page

Leren structureren

 

Om de leerlingen meer inzicht te geven in opdrachten en problemen leren we hen systematisch structureren (bvb.: problemen oplossen ‘vraagstukken’ bij wiskunde).


Bij tweeledige opdrachten (bvb: bij toetsen, opdrachten begrijpend lezen,…) worden de twee opdrachten in fluo aangeduid in de opgave.
De leerlingen leren zo aandachtiger hun vragen te lezen en te analyseren.
Bovendien vergeten ze zo minder makkelijk een deel van de opdracht uit te voeren.

Voor alle leerjaren geldt:

  • gegevens worden met groene fluo aangeduid

  • het gevraagde wordt met gele fluo aangeduid.
     

Ook bij huiswerk mag uw kind dit principe hanteren.

Gegevens aanduiden in GROEN

groene fluo.jpg
gele fluo.jpg

Gevraagde aanduiden in GEEL

bottom of page