top of page

Neutraal


Als neutraal onderwijs hier zou betekenen dat leraren geen eigen standpunten mogen vertolken of dat leerlingen niet voor hun persoonlijke mening mogen uitkomen, dan was het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap juist alles behalve neutraal.

 

Problemen in verband met politieke, filosofische, godsdienstige of ethische overtuigingen worden immers niet uit de weg gegaan, maar objectief en respectvol behandeld, met het oog op wederzijds begrip en verdraagzaamheid.

 

Neutraliteit sluit sociaal of politiek engagement van leerkrachten of leerlingen niet uit, maar verbiedt wel uitdrukkelijk elke vorm van morele druk en het opdringen van de eigen voorkeur.

 


De vrijheid van mening en meningsuiting is opgenomen in onze Grondwet, in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en maakt dan ook integraal deel uit van het Pedagogisch Project van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

bottom of page