top of page

ZORG OP MAAT
 

Via een leerlingvolgsysteem en een regelmatig overlegmoment houden wij de evolutie en het welbevinden van ieder kind nauwgezet bij.
De zorgcoördinator probeert de kinderen, leerkrachten en ouders te helpen en te ondersteunen in hun schoolloopbaan.

Het kan gebeuren dat een kind speciale aandacht nodig heeft en er zorg op maat gebracht wordt.

Enkele voorb
eelden:

  • in overleg kunnen we beslissen een kind een tijdje gericht te observeren wanneer we een struikelblok vermoeden

  • in het geval dat een kind even extra uitleg nodig heeft, bovenop de uitleg van de leerkracht, kan de klastitularis punctueel de hulp vragen van een ondersteuner

  • voor een kind met een leerstoornis kan er een contract gemaakt worden met compenserende maatregelen, een individueel evaluatietraject, …

  • de school staat open om samen te werken met externe hulpverleners, bijvoorbeeld van een kind dat buitenschoolse ondersteuning krijgt van een kiné, logopediste, psycholoog, …

  • indien een kind langdurig afwezig is door ziekte, kan er onderwijs aan huis georganiseerd worden


  •  

Aarzel nooit om contact op te nemen met uw zorgcoördinator zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing dat past bij uw kind!

zorg.jpg
bottom of page