top of page

PLURALISME
 

Een GO!-school biedt leerlingen de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende levensbeschouwelijke vakken:

- Niet-confessionele zedenleer

- Rooms-katholieke godsdienst

- Islamitische godsdienst,

- Protestantse godsdienst

- Israëlitische godsdienst 

- Orthodoxe godsdienst

- Anglicaanse godsdienst

 

De keuze gebeurt voor 30 juni van het voorgaande schooljaar.  Elk kind heeft 2u per week les van een gespecialiseerde vakleerkracht.  Diverse religies en vrijzinnigheid vinden elkaar hier in evenwaardigheid en wederzijds respect.

bottom of page