Bingel en Ambrasoft

 

AmbraSoft en Bingel zijn online oefenplatformen om de bestaande reken- en taalmethodes op school te ondersteunen, aan te vullen en zelfs uit te breiden. 
 

Zij bieden oefeningen aan die mee evolueren met het niveau van elk individueel kind. 
 

Huistaken op Bingel en Ambrasoft kunnen niet verplicht worden en zijn facultatief.

Kinderen die dat wensen, krijgen de mogelijkheid om in de klas te oefenen op de computers of de iPads.