Bingel, Scoodle en Smartschool

 

Scoodle en Bingel zijn online oefenplatformen om de bestaande reken- en taalmethodes op school te ondersteunen, aan te vullen en zelfs uit te breiden. Zij bieden oefeningen aan die mee evolueren met het niveau van elk individueel kind. Huistaken op Bingel en Scoodle kunnen niet verplicht worden en zijn facultatief.


Het vijfde en zesde leerjaar werkt ook via smartschool.  Hier staan taken, oefeningen, links voor lessen die ze thuis kunnen raadplegen.  Ze kunnen ook via een berichtensysteem de juf of meester contacteren.  

SCOODLE-BACK-HR.jpg