Infomomenten voor instapklas

Wil je graag onze kleuterschool leren kennen?

Welke accenten leggen we op onze school?

Meer info verkrijgen rond het digitaal aanmelden?

Kennismaken met de instapjuf, zorgcoördinator en de directie?

 

Neem contact op met onze school: info@hetgroenedal.be

Begin januari zullen er infoavonden georganiseerd worden, meer info volgt later!