Samenwerking met het Centrum LeerlingenBegeleiding (CLB)
 

Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leerkrachten, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

 

In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.

 

Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.


Ook het zorgteam van onze school werkt nauw samen met het CLB.


Meer info over het CLB ?

 

www.ond.vlaanderen.be/clb


 

 

CLB GO! Vilvoorde
De Bavaylei 134 bus 2
1800 Vilvoorde
Tel: 02.251.44.25
www.clbvilvoorde.be
info@clbvilvoorde.be
                                                                                      

Uw CLB-team voor Het Groene Dal: 

  • Schoolanker: Els Leurs 

  • Arts: Karen Beersaerts

  • Verpleegkundige: Karlien Coppens 

  • ICMW: Rabia Bouchaouni