top of page

Samenwerking met het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB)
 

De centra voor leerlingenbegeleiding, kortweg CLB, hebben tot opdracht bij te dragen tot het welbevinden van alle leerlingen, nu en in de toekomst.  De werking en expertise van een CLB concentreert zich op 4 verschillende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psychosociaal functioneren.  Verder heeft het CLB eveneens een school ondersteunende opdracht door middel van de signaalfunctie en consultatie leerlingenbegeleiding.

Het CLB werkt vraaggestuurd, op vraag van de leerling, ouders of school. Tevens is CLB-begeleiding verplicht bij spijbelen en de systematische contactmomenten (ook gekend als het CLB-consult). Het CLB werkt bovendien altijd gratis.

 

In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.  Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.


Ook het zorgteam van onze school werkt nauw samen met het CLB.


Meer info over het CLB ?

 

www.ond.vlaanderen.be/clb

CLB GO! Vilvoorde
De Bavaylei 134 bus 2
1800 Vilvoorde
Tel: 02.251.44.25
www.clbvilvoorde.be

info@clbvilvoorde.be
                                                                                      

Uw CLB-team vanaf 1 september 2023 voor Het Groene Dal: 

bottom of page