Het schoolreglement schooljaar 2021-2022 kan je hieronder raadplegen.  Op eenvoudig verzoek, kan via het schoolsecretariaat een papieren versie verkregen worden.