Het schoolreglement en de bijlagen van 2020-20211 kan je hieronder raadplegen.  Op eenvoudig verzoek, kan via het schoolsecretariaat een papieren versie verkregen worden.