Het schoolreglement en de bijlagen van 2019-2020 is hier te raadplegen.  Op eenvoudig verzoek, kan via het schoolsecretariaat een papieren versie verkregen worden.