top of page

Het schoolreglement schooljaar 2023-2024 kan je hieronder raadplegen.  Op eenvoudig verzoek, kan via het schoolsecretariaat een papieren versie verkregen worden.

bottom of page