Het schoolreglement schooljaar 2022-2023 kan je hieronder raadplegen.  Op eenvoudig verzoek, kan via het schoolsecretariaat een papieren versie verkregen worden.