top of page
Visie GO! basisschool Het Groene Dal

GO! basisschool Het Groene Dal ligt in Hoeilaart, het hart van de Druivenstreek. We verwelkomen kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Blij dat alle kinderen anders zijn, spelen we graag in op hun diversiteit. We willen immers een warme school zijn waar elk kind zichzelf kan zijn, zich goed voelt en alle (digitale) kansen krijgt.   Ons streefdoel is onderwijs aan te bieden dat onze kinderen voorbereidt op de wereld van morgen, op een maatschappij die voortdurend in verandering is. Daarom is onze ambitie breed en werken we aan de ontwikkeling van hun totale persoonlijkheid: aan hun talenten én hun werkpunten, aan kennis én vaardigheden. Zo maken we hen weerbaar en zelfredzaam.


HIGH FIVE
“We geven hem vaak: een high five voor verantwoordelijkheid durven nemen. Dan zie je hen trots stralen.”
 

 

Verantwoordelijkheid gaat over zorg dragen voor de wereld waarin je leeft, de mensen met wie je leeft en het materiaal dat je gebruikt.   Hierbij hebben we ook aandacht voor een veilige digitale leeromgeving, mediawijsheid en digitale geletterdheid.  Door echt met elkaar samen te werken en empathie op te brengen voor anderen krijgt hun zelfvertrouwen een boost.  Op deze manier leren ze heel bewust verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen daden en leren ze de impact ervan op anderen in te schatten.  Sociale vaardigheden staan centraal binnen onze werking.

 

 

ACTIEF ONTDEKKEN

“Wat je zelf ontdekt, onthoud je voor de rest van je leven. Een kind dat grenzen verlegt, groeit in zelfstandigheid.”

 

We stimuleren onze kinderen om initiatief te nemen, om probleemoplossend te denken en bewust keuzes te maken. Dit doen we door onderzoekend te leren. Met innovatieve werkvormen, digitale leermiddelen of via ervaringsgericht onderwijs ontdekken onze leerlingen hun talenten en dagen we hen uit om hun leerproces meer in eigen handen te nemen. Via kindcontacten, groeigesprekken of zelfreflectie kunnen de leerlingen dit proces mee sturen. Door in te zetten op executieve functies bouwen we naar meer zelfsturing.

 

 

RESPECT

“Dankzij een houding van respect kunnen leerwinst en welbevinden pieken.”

 

Respect is dé basisvoorwaarde om succesvol samen te werken, samen te leren en samen te spelen. Talenten ontdekken, ontwikkelen en verrijken kan alleen in een respectvolle context.  We kunnen leerlingen tot het maximum van hun mogelijkheden brengen als we hen leren respect te hebben voor zichzelf, voor de unieke persoonlijkheid van anderen, voor ieders geaardheid, afkomst, overtuiging, leeftijd en beperking. Ook respect voor regels, nettiquette en materiaal stellen we voorop.

 

THUIS VOELEN

 “Door in te zetten op mentale gezondheid voelen kinderen zich goed in hun vel en geven we hen vleugels.”

Een kind kan zich pas goed en maximaal ontplooien in een omgeving waar het zich veilig voelt.  We streven er dan ook naar dat onze kinderen graag naar school komen en hier gelukkig zijn.  We willen hen allemaal dezelfde (digitale) kansen geven.  Als we erin slagen hen het nodige zelfvertrouwen te geven, dan staan ze veerkrachtig in het leven. Met een positief zelfbeeld leren ze immers makkelijker opkomen voor zichzelf. We leren onze kinderen verschillen bespreekbaar te maken en conflicten geweldloos op te lossen. Dit alles kadert binnen het pedagogisch project van het GO! waarin gepersonaliseerd samen leren centraal staat.

 

  

Kortom, GO! basisschool Het Groene Dal heeft een HART voor elk kind!

bottom of page