De Ouderraad van Het Groene Dal verenigt alle ouders die via een leerling bij de school zijn aangesloten.

Elke ouder is dus automatisch lid van de Ouderraad.
 

De Ouderraad wordt geleid door het Bestuur van de ouderraad, dat bestaat uit een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. Dit bestuur blijft in principe vier jaar aan.

 

De ouderraad heeft een aantal vaste doelstellingen:
 

  • Aanbod cultuur

  • Bevorderen veilig verkeer

  • Sensibiliseren gezonde voeding

  • Milieuzorg op school

 

Onze folder kun je hier vinden...
 

We willen graag een dialoog tussen ouders en leerlingen en directie en leerkrachten. Hierbij berust de samenwerking

op een opbouwende en constructieve ingesteldheid.


Daarnaast tracht de ouderraad ook positieve ideeën aan te reiken in verband met het

schoolgebeuren: o.a. de praktische organisatie van het schoolgebeuren, de opvoeding, het verzorgen van informatie van ouders naar leerkrachten en omgekeerd.

De ouderraad vergadert één maal per maand. De uitnodiging en de agenda voor de vergadering ontvangt u via mail of via uw kind en is zoals alle ouderraad-correspondentie te herkennen aan het logo en – in het geval het op papier meegaat – aan de groene kleur. Alle ouders kunnen een meerwaarde bieden (nieuwe ideeën, creativiteit, inzicht…) en iedereen is dan ook van harte welkom op de vergaderingen van de ouderraad, of u nu slechts af en toe beschikbaar bent of iedere keer.
 

Interesse om betrokken te worden bij de activiteiten van de ouderraad? Kom naar onze vergadering en/of neem contact op met één van de bestuursleden.

 

We zijn eveneens te bereiken via ouderraadgroenedal@gmail.com

Voor nieuwtjes en de meest recente berichten, word lid van onze Facebookgroep "Het Groene Dal, Basisschool in Hoeilaart"

Nieuwsbrief: https://mailchi.mp/841907a17334/draft-nieuwsbrief-laat-commentaar-weten-15224145?e=25d2ac1173

 

 

ouderraad Groene Dal - bestuur 2018-2022