Communicatie met ouders
 

Het Groene Dal is een ‘open’ school, dat wil zeggen dat u als ouder steeds welkom bent.  Vlak voor of vlak na schooltijd kunt u steeds bij de klasleerkracht terecht voor een vraag of een kleine mededeling.

 

Tijdens de lesuren kunt u, na afspraak, steeds bij de directeur terecht.

Dagelijks krijgen de kleuters hun heen-en-weer-schriftje en de leerlingen van de lagere school hun agenda mee naar huis. Via deze kanalen kunnen leerkrachten en ouders met elkaar communiceren.

 

Als ouder wordt u jaarlijks via een rapport 5x schriftelijk op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw lagere schoolkind.

 

Omdat de interactie tussen u (als ouder) en de leerkracht zo belangrijk is, houden we in de kleuterschool 2x een oudercontact en in de lagere school 3x. 

Iedere ouder kan op die momenten spreken met de klastitularis, de leerkrachten LBV (godsdienst, zedenleer,…), met de leerkrachten lichamelijke opvoeding, met ondersteunende leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie en CLB-medewerkers.

 

Bij aanvang van het schooljaar geeft iedere leerkracht een klassikale infoavond waarop besproken wordt hoe er in de klas gewerkt wordt, wat de leerinhouden zijn en hoe u als ouder uw kind hierin kan ondersteunen . U krijgt de kans om kennis te maken met de leerkrachten, maar ook met andere ouders van de klas van uw kind. 

In iedere klas is er ook een klasouder. De klasouder kan de leerkracht helpen bij het doorsturen van informatie naar alle ouders van de klas. Hij/zij kan ook helpen bij het verzamelen van materialen, zoeken van ouders om mee op uitstap te gaan enz.…

Iedereen is van harte welkom!