top of page

Communicatie met ouders
 

Het Groene Dal is een ‘open’ school, dat wil zeggen dat u als ouder steeds welkom bent.  Vlak voor of vlak na schooltijd kunt u steeds bij de klasleerkracht terecht voor een vraag of een kleine mededeling.

 

Tijdens de lesuren kunt u, na afspraak, steeds bij de directeur terecht.

U krijgt bij aanvang van het schooljaar een login voor smartschool waar u alle medewerkers van de school kan bereiken.  Het schoolnieuws, klasnieuws, evaluaties en foto's kan u op dit digitale platform terugvinden.

https://bsho-sgr10.smartschool.be/

 

Als ouder wordt u jaarlijks via een rapport 4x schriftelijk op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw lagere schoolkind. Maar u kan dagelijks de vorderingen opvolgen op smartschool onder de knop 'evaluaties'

 

Omdat de interactie tussen u (als ouder) en de leerkracht zo belangrijk is, houden we regelmatig een oudercontact.  Iedere ouder kan op die momenten spreken met de klastitularis, de leerkrachten LBV (godsdienst, zedenleer,…), met de leerkrachten lichamelijke opvoeding, met ondersteunende leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie en CLB-medewerkers.

 

Bij aanvang van het schooljaar geeft iedere leerkracht een klassikale infoavond waarop besproken wordt hoe er in de klas gewerkt wordt, wat de leerinhouden zijn en hoe u als ouder uw kind hierin kan ondersteunen . U krijgt de kans om kennis te maken met de leerkrachten, maar ook met andere ouders van de klas van uw kind. 

In iedere klas is er ook een klasouder. De klasouder kan de leerkracht helpen bij het doorsturen van informatie naar alle ouders van de klas. Hij/zij kan ook helpen bij het verzamelen van materialen, zoeken van ouders om mee op uitstap te gaan enz.…

Iedereen is van harte welkom!

bottom of page