Sport en spel
 

Omdat niet alleen de hersenen gevoed moeten worden, maar ook de rest van het lichaam, hechten we op het Groene Dal ook veel belang aan beweging, sport en
spel.
In de kleuterschool krijgen alle kinderen 2 uur sport per weekonder leiding van gediplomeerde leerkrachten Lichamelijke Opvoeding.

In de lagere school wordt er eveneens voor  2 uur LO gezorgd, waarvan om de 14 dagen 1 uur zwemles.

 

Deze lessen gaan door in de vernieuwde sportzaal van de school, op ons domein in open lucht, in de gemeentelijke sporthal van Hoeilaart en in het Begijntjesbad van Overijse.

Ook buiten de lesuren krijgen de leerlingen de kans om aan sport en spel te doen.

We beschikken over drie mooie speelplaatsen waar leerlingen, opgedeeld in leeftijdsgroepen, zich kunnen uitleven. Er zijn speeltoestellen aanwezig; onze leerlingen mogen ook vrij met een (zachte) bal, springtouwen, …  spelen.

Bij mooi weer wordt volgens beurtrol aan voetbal en basketbalgedaan.

Aan het einde van het schooljaar organiseren leerkrachten zelfs wedstrijden tijdens de speeltijden.